Møte i Rådet for folk med nedsatt funksjonsevne

9_nedsatt_funksjonsevne
Også Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha møte om blant annet budsjettet for 2011 og det skjer 7. desember i formannskapssalen klokken 12.00.
På sakslista står:

6/10: Økonomiplan 2011 - 2014 og budsjett for 2011: Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

7/10: Møteplan 2011 for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Trykk HER for å lese sakspapirene.
9_nedsatt_funksjonsevne
Illustrasjon fra håndbok for rådet.

Annonser