Her er saksliste til møtet:
0020/13 - Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

0021/13 - Evaluering av barneverntjenesten

Les mer på Herøy kommunes hjemmeside
Trykk her

Fakta
Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen. De kan ta opp saker på eget initiativ, og skal uttale seg til forhold som berører eldre og funskjonshemmede.