Møte i råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede

Onsdag 3. oktober 2018 kl. 10.00 avholdes det møte i råd for eldre og funksjonshemmede i formannskapssalen på rådhuset.

Her er sakslisten til møtet:

Sak 12/18 - Tertialrapport per 31.08.18.
Sak 13/18 - Møteplan 2019
Sak 14/18 - Eldredagen 2018
Sak 15/18 - Parkering for HC - kommunale bygg
Sak 16/18 - Felles eldrerådsmøte 17.10.18
Sak 17/18 - Videreutdanning - kultur, fritid og aktiv omsorg
Sak 18/18 - Framtidas Helgelandssykehus 

Trykk her for å lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

Annonser