Møte i Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Torsdag 11. mars avholdes det møte i Kontrollutvalget kl. 10.00 i kommunstyresalen på rådhuset.

Etter at Herøy kommune sammen med sine nabokommuner i HALD gikk over til nytt saksbehandlingssystem 23. februar har det vært problemer med å få publisert postlister og møtekalender. Det meste av dette er nå på plass, men det er fremdeles problemer med å få lagt ut saksdokumenter fra Kontrollutvalget i den nye møtekalenderen. I sakslisten nedenfor finner dere dokumentene ved å trykke på linkene.

Møtet i Kontrollutvalget blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune. Trykk her.

Saksliste:
Sak 01/2021 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen

Sak 02/2021 – Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll [Herbo AS]
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Sak 03/2021 – Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Vedlegg 1

Sak 04/2021 – Kontrollutvalgets årsrapport
Vedlegg 1

Sak 05/2021 – Reglement for kontrollutvalget [diskusjon]
Vedlegg 1

Sak 06/2021 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Sak 07/2021 – Eventuelt

Annonser