Følgende saker skal behandles:

17/2018 - Tertialrapport per 31.08.2018

18/2018 - Samarbeidsavtale Vefsn brann og redning - Herøy kommune

19/2018 - Møteplan 2019

20/2018 - Søknad om permisjon fra verv

21/2018 - Valg av revisjonsordning og revisor

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.