0035/15 - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

0036/15 - NYBYGG HELSEHUS

0037/15 - VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET OM REVISJON

0038/15 - OPPHEVING AV LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

0039/15 - KOMMUNEREFORMEN - HERØY KOMMUNES KONKLUSJON

0040/15 - REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND

0041/15 - VALG AV GRENDEUTVALG FOR SANDVÆR KRETS

0042/15 - VALG AV GRENDEUTVALG FOR HUSVÆR KRETS

0043/15 - VALG AV GRENDEUTVALG FOR BRASØY KRETS

0044/15 - VALG AV GRENDEUTVALG FOR SELØY/STAULEN KRETS

0045/15 - VALG AV GRENDEUTVLAG FOR ØKSNINGAN KRETS

0046/15 - RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

0047/15 - VALG AV KLAGENEMND - HØSTEN 2015 - 2019

0048/15 - VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT - HØSTEN 2015 - 2019

0049/15 - VALG AV FORMANNSKAPETS REPRESENTANT TIL FELLESRÅDET - HØSTEN 2015 - 2019

0050/15 - VALG AV BYGDEBOKUTVALG

0051/15 - VALG AV VALGSTYRE

0052/15 - VALG AV EIENDOMSSKATTETAKSTNEMND

0053/15 - VALG AV REPR. TIL REISELIVSORGANISASJONER

0054/15 - REPR. TIL STYRET FOR YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

0055/15 - VALG AV REPR. TIL SHMIL'S REPRESENTANTSKAP

0056/15 - VALG AV REPR. TIL OPPNEVNINGSUTVALGET - KONFLIKTRÅDET

0057/15 - VALG AV REPR. TIL SU - SKOLE/BARNEHAGE

0058/15 - VEDR. VALG AV NYTT BARNE,- OG UNGDOMSRÅD 2016 - 2017

0059/15 - VALG AV HEIMEVERNSNEMND 2016 - 2019

0060/15 - VALG AV KOMMUNEPLANGRUPPER 2016 - 2019

0061/15 - VALG AV REPR. TIL HELGELAND HAVN IKS, HAVNERÅD

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.