Saker til behandling i kommunestyret:

10/2018 - Tilsetting av rådmann

11/2018 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2017

12/2018 - Tertialrapport pr. 30.04.2018

13/2018 - Fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet for kommunestyreperioden 2016 - 2019

14/2018 - Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - revidering våren 2018

15/2018 - Kommunale gebyrer 2018 - Herøy kommune

16/2018 - Fastsettelse av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Trykk her for å lese alle saksdokumenter.
 

Saker til behandling i formannskapet:

45/2018 - Avslutning Åsen boligfelt utbygging

46/2018 - Skuddpremie

47/2018 - Kulturmidler

48/2018 - Søknad om støtte - Feiring av "ID"

Trykk her for å lese alle saksdokumenter.