0001/16 - KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I HERØY KOMMUNE.

0002/16 - DETALJREGULERING FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 5/53, 5/248, 5/249 OG 5/371 PÅ VALNESET

0003/16 - OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL HELGELAND FRILUFTSRÅD

0004/16 - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - JIM DAHL

0005/16 - SUPPLERINGSVALG - SEKTORPLANER

Du kan lese alle saksdokumentene ved å klikke her.