Følgende saker skal behandles:

  • 0004/15 - Friluftslivets år kommune 2015
  • 0005/15 - Søknad om økonomiske støtte
  • 0006/15 - Forvaltningsansvar for verneområder
  • 0007/15 - Søknad om kjøp av tomt 5/538
  • 0008/15 - Ut i øyan "Prosjekt Langåsen"
  • 0009/15 - Oppstart av kommunalt treningssenter
  • 0010/15 - Dispensasjonsbehandling vedr. seksjonering av leiligheter - Seløy kystferie

Du kan lese alle sakspapirene ved å gå inn på: