Møte i Herøy eldreråd

9_eldreraadet
Mandag 6. desember har Herøy eldreråd møte på formannskapssalen i rådhuset. Tre saker står på lista, nemlig budsjett for 2011 og økonomiplan 2011 - 2014, eldrepolitisk program 2010 - 2013 og møteplan for 2011.
Herøy eldreråd starter møtet klokken 09.00 og også for eldrerådet er dette årets siste møte.

Trykk HER for å lese sakspapirerene.
9_eldreraadet
Eldrerådet i Herøy: Assrun Paulsen (fra venstre), Bjørg Grande, Istvan Heiszter, Arna Johansen og Torvald Jakobsen.

Annonser