Møte i formannskapet

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes møte i formannskapet tirsdag 31. mars 2020, etter kommunetyremøtet. På grunn av koronabestemmelsene arrangeres det denne gangen som Skype-møte.

Følgende saker skal behandles:

16/2020 - Corona - Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Du kan lese alle sakspapirer ved å trykke her.

Formannskapet 2019-2023

Annonser