Møte i formannskapet

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes møte i formannskapet tirsdag 3.mars 2020 kl.09:00 i formannskapssalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

7/2020 - Seniorpolitiske tiltak i Herøy kommune

8/2020 - Avklaringer rundt forprosjekt og og fremdriftsplan for mulig bygging av basseng og kulturhus

9/2020 - Retningslinjer for Mangfoldsrådet

10/2020 - Nye vedtekter for barnehage og skolefritidsordning 2020

11/2020 - Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter Plan- og bygningsloven §19-2

12/2020 - Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

13/2020 - Helgeland - Folk og landskap - et fotoprosjekt

14/2020 - HSYK 2025 - kommunens arbeid i konseptfasen

15/2020 - Fylkesmesterskap i helsearbeiderfag 2020

Du kan lese alle sakspapirer ved å trykke her.

Annonser