Møte i formannskapet

Formannskapsmøte 29

Det avholdes møte i Herøy formannskap onsdag 27.november kl.09:00.

Saksliste:

97/2019 - Budsjett 2020 økonomiplan 2020 - 2023

98/2019 - Tertialrapport per 31.08.2019

99/2019 - Felles forliksråd for Ytre Helgeland

100/2019 - Kommuneplanens arealdel - (15/537)

101/2019 - Veinavn Giparneset

102/2019 - Innsynsbegjæring rammeavtaler - klage

103/2019 - Prosjekt "Petter på skjæret"

104/2019 - Ny behandling av gamle reguleringsplaner i Herøy

105/2019 - Endring i skjenkebevilling - Augustbrygga AS

Du kan lese alle sakspapirer ved å trykke her.

Annonser