Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap torsdag 13. juni kl. 10.00 i formannskapssalen på rådhuset.

På møtet skal det behandles hele 23 saker

Følgende saker skal behandles:
36/2019 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2018 
37/2019 - Tertialrapport pr. 30.04.2019
38/2019 - Rammer for økonomiplanperioden 2020 - 2023
39/2019 - Revisjon av helhetlig ROS-analyse, overordnet beredskapsplan og oppfølgingsplan for kommunal beredskap 
40/2019 - Retningslinjer for salg av kommunal eiendom
41/2019 - Rapport - Språkkommune 
42/2019 - Salg av tomter på eiendommen gnr 27 bnr 3 i Husvær
43/2019 - Økt strømuttak til industriområdet på Hestøya
44/2019 - Søknad om kjøpt av tomt og tilleggsareal - gnr 6 bnr 12
45/2019 - Kulturmidler 2019
46/2019 - Søknad om kjøp av tomt i Silvalen - gnr 5 bnr 332
47/2019 - Søknad om endring av serveringsbevilling - Havkanten AS
48/2019 - Søknad om endring av skjenkebevilling - Havkanten AS
49/2019 - Tilskudd til nettverksbygging 2019
50/2019 - Strukturendring Nord Universitet
51/2019 - Rekrutteringstiltak for sykepleiere
52/2019 - Frivillighetsprisen 2019 (Unntatt offentlig Ofl §5)
53/2019 - Unge kunstneres pris 2019 (Unntatt offentlig Ofl §5)
54/2019 - Kulturpris 2019 (Unntatt offentlig Ofl §5)
55/2019 - Herøy kommunes næringspris 2019 (Unntatt offentlig Ofl §5)
56/2019 - Kystplan Helgeland (saken ettersendes)
57/2019 - Seniorpolitiske tiltak i Herøy kommune (behandles først i administrasjonsutvalget samme dag kl. 09.00
58/2019 - Etiske retningslinjer (behandles først i administrasjonsutvalget samme dag kl. 09.00

Du kan lese alle saksdokumenter her.

Annonser