Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap tirsdag 14.mai kl.09:00 i formannskapssalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

28/2019 - Forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Herøy kommune

29/2019 - Deling av eiendom . gnr/bnr 9/1 - klagebehandling vedr behandling av saken etter jordloven

30/2019 - Kommuneplanens arealdel

31/2019 - 7/138 - Oppføring av garasje

32/2019 - Søknad om støtte til kjøp av "hjertestarter"

33/2019 - Søknad om endring av skjenkebevilling

34/2019 - Søknad om serveringsbevilling

Du kan lese alle saksdokumenter her.

 

Annonser