Følgende saker skal behandles:

75/2018 - Veterinærtjenesten - investering og drift avtale med Dønna kommune

76/2018 - Samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og Nordland politidistrikt

77/2018 - Søknad om støtte il HORVA 2019

78/2018 - Søknad om kommunalt næringsfond

79/2018 - Søknad om kommunalt næringsfond - Brasøy handelssamvirke

80/2018 - Søknad om kommunalt næringsfond

81/2018 - Søknad om kommunalt næringsfond

82/2018 - Søknad om kommunalt næringsfond

83/2018 - Søknad om kommunalt næringsfond

84/2018 - Søknad - næringsfondet

85/2018 - Søknad om midler til kjøp av føringsbåt

86/2018 - Søknad - næringsfondet

87/2018 - Søknad om støtte fra næringsfonndet

88/2018 - Søknad - næringsfondet

89/2018 - Søknad - næringsfondet

90/2018 - Søknad - næringsfondet

91/2018 - Søknad - næringsfondet

92/2018 - Søknad - næringsfondet

93/2018 - Søknad - næringsfondet

94/2018 - Søknad - næringsfondet

95//2018 - Søknad om økonomisk støtte

96/2018 - Søknad - næringsfondet

97/2018 - Søknad - næringsfondet

Les alle saksdokumentene ved å trykke her.