Følgende saker skal behandles:

70/2018 - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022

71/2018 - Ferdigstillelse av Hovedplan - vann

72/2018 - Veterinærtjensten - investering og drift

73/2018 - Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø, skog og klima. Dønna og Herøy

74/2018 - Tilsetting av Kommunalleder 2  (Saken er unntatt off. § 25) 

Du kan trykke her for å lese alle saksdokumentene.