Følgende saker skal behandles:

62/2018 - Detaljregulering for Karolineveien

63/2018 - Endret detaljreguleringsplan for Iberneset boligområde 

64/2018 - Minsteareal for elg  

65/2018 - Skuddpremie på kråke 

66/2018 - Deling av eiendom -gnr/bnr 9/1 - jordlovsbehandling 

67/2018 - Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø, skog og klima. 2019 - 2022. Dønna og Herøy

68/2018 - Oppføring av naust - Eivind Nordnes 

69/2018 - Norges Vels Gründerpris 2019 

For å lese alle saksdokumenter: trykk her