Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i formannskapet tirsdag 28.august kl.09:00 i formannskapsalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

51/2018 - Stilling som kommunalsjef for oppvekst og kultur

52/2018 - Søknad om tilskudd for felles markedsføring

53/2018 - Søknad om tilskudd til nettverksbygging

54/2018 - Møteplan 2019

For å lese alle saksdokumenter: trykk her

Annonser