Følgende saker skal behandles:

21/2018

  Kommunale gebyrer 2018 - Herøy kommune

22/2018

  Innkjøpsreglement for Herøy kommune

23/2018

  Høring - endring i buss- og båtruter

24/2018

  Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltninga

25/2018

  Minsteareal for elg

26/2018

  HORVA - oppnevning av styre

27/2018

  Tilsetting av rådmann (dokumentene ettersendes)

Trykk her for å lese alle saksdokumenter.