Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i formannskapet tirsdag 13. mars 2018 kl. 09.00 i formanskapssalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

Sak 08/18 - Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021
Sak 09/18 - Opptaking og nedlegging av kommunale veier
Sak 10/18 - Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser - bygg og anleggskontrakter
Sak 11/18 - Servicefond for reiselivs- og opplevelsesnæringen
Sak 12/18 - Forskrift vann og avløp 2018
Sak 13/18 - Konstituering av rådmann
Sak 14/18 - Kommunal overtakelse av infrastruktur Iberneset Eiendomsutvikling AS
Sak 15/18 - Avslutning Åsen boligfelt - utbygging
Sak 16/18 - HORVA – oppnevning av styre
Sak 17/18 - Søknad om støtte - Rusforum Nordland
Sak 18/18 - Søknad om støtte til kulturprosjekt i Brasøy
Sak 19/18 - Prosjekt - oppdatering av matrikkelen og digitalisering av byggesaksarkivet
Sak 20/18 - Frivillighetsprisen for 2018  (unntatt offentlig Ofl §5)

Trykk her for å lese mer om sakene Herøy kommunes hjemmeside.

Formannskapet 2015-2019
Her er de faste medlemmene i formannskapet i Herøy. Fra venstre: Sissel Eide Knutsen (Ap), Laila F. Vold (Ap), varaordfører Elbjørg Larsen (Ap), Yngve Magnussen (H), ordfører Arnt Frode Jensen (Ap), Arnt Erling Paulsen (Ap), Jim Dahl (Sp).

Annonser