Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i formannsskapet mandag 30.oktober kl.09:00 i formannskapssalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

89/2017 - Endringer i ekteskapsloven - Kommunale vigsler

90/2017 - Invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere nytt interkommunalt sekretariatsselskap og revisjonsselskap i Nordland

91/2017 - Omklassifisering av kommunal vei i Brasøy

92/2017 - Søknad om støtte til konferanse for å førebygge vald mot kvinner og barn

93/2017 - Søknad om sponsormidler - Løktatrollet

Du kan lese alle sakspapirer ved å trykke her.

Annonser