Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap tirsdag 29. august kl. 09.00 i formannskapssalen på rådhuset.

Det skal behandles 13 saker.

Her er sakslista til møtet:

66/17 - Vedtektsendring - Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS

67/17 - Møteplan 2018

68/17 - Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester

69/17 - Reduksjon av prestestillinger i Sør-Hålogaland bispedømme – Nord-Helgeland prosti

70/17 - Revidering av Hovedplan - vann

71/17 - Hovedplan – avløp

72/17 - Kommunalteknisk norm

73/17 - Støtte til SMISO-Nordland 2017

74/17 - Søknad om pengestøtte fra kommunene - Operasjon dagsverk

75/17 - Søknad om økonomisk støtte til forestilling

76/17 - Søknad om støtte til utgivelse av lokalhistorisk bok

77/17 - Kystplan - Helgeland 

78/17 - Detaljreguleringsplan for ny bru over Herøysundet

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

Formannskapet 2015-2019
Her er de faste medlemmene i formannskapet i Herøy. Fra venstre: Sissel Eide Knutsen (Ap), Laila F. Vold (Ap), varaordfører Elbjørg Larsen (Ap), Yngve Magnussen (H), ordfører Arnt Frode Jensen (Ap), Arnt Erling Paulsen (Ap), Jim Dahl (Sp).

Annonser