Følgende saker står på sakslisten:

114/16 - Ivaretakelse av almenningskai i Husvær.

115/16 - Overtakelse av vei.

116/16 - Avtale om leie av kaiplass ved Engan fergeleie

117/16 - Tilstandsrapport for oppvekstsektoren - høsten 2016

118/16 - Låneopptak 2016

Du kan lese alle saksdokumenter ved å gå inn på Herøy kommunes hjemmeside, møtekalender.