Følgende saker står på sakslisten:

103/16 - Tertialrapport pr. 31.08.2016

104/16 - Ny søknad om utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

105/16 - Møteplan 2017

106/16 - Saksfremlegg - Detaljreguleringsplan for ny Herøysundet bru

107/16 - Klage på avslag på dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel.

108/16 - Skilting i Tennsundet

109/16 - Oppnevning av nye dyrevernsnemnder for perioden 2017 - 2020

110/16 - Tildeling av hedersmerker

For å lese alle saksdokumentene kan du trykke her.