Følgende saker skal behandles:

0042/16 - ÅRSBERETNING OG REGNSKAPSAVSLUTNING 2015

0043/16 - TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2016

0044/16 - REGLEMENT - FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

0045/16 - REGLEMENT - HERØY KOMMUNESTYRE

0046/16 - REGLEMENT - HERØY FORMANNSKAP

0047/16 - INNKJØPSSAMARBEID

0048/16 - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - KLEIVAN RÅDYRVALD

0049/16 - SØKNAD OM ENDRING AV VALD - HERØY GRUNNEIERLAG

0050/16 - FELLINGSTILLATELSE ELG OG RÅDYR 2016

0051/16 - SALGSBEVILLING FOR ØL 01.07.2016 - 30.06.2020

0052/16 - SALGSBEVILLING FOR ØL 01.07.2016 - 30.06.2020

0053/16 - SALGSBEVILLING FOR ØL 01.07.2016 - 30.06.2020

0054/16 - SALGSBEVILLING FOR ØL 01.07.2016 - 30.06.2020

0055/16 - SALGSBEVILLING FOR ØL 01.07.2016 - 30.06.2020

0056/16 - SALGSBEVILLING FOR ØL 01.07.2016 - 30.06.2020

0057/16 - SKJENKEBEVILLING 01.07.2016 - 30.06.2020

0058/16 - SKJENKEBEVILLING 01.07.2016 - 30.06.2020

0059/16 - SKJENKEBEVILLING 01.07.2016 - 30.06.2020

0060/16 - SKJENKEBEVILLING 01.07.2016 - 30.06.2020

0061/16 - SKJENKEBEVILLING 01.07.2016 - 30.06.2020

0062/16 - SØKNAD ARTIGRACE

0063/16 - SØKNAD OM STØTTE "UT I ØYAN" - HOVEDPROSJEKT BEDRIFTSNETTVERK

0064/16 - KYSTPLAN - HELGELAND

Du kan lese alle saksdokumentene ved å trykke her.