Det skal behandles 16 saker.

Her er saksliste for møtet:

0023/16 - Festeavgift - Herøy prestegård

0024/16 - Helgeland Kraft as - etablering av konsern

0025/16 - Valg av lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett 2017 - 2020

0026/16 - Valg av meddommere til Alstahaug tingrett 2017 - 2020

0027/16 - Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2017 - 2020

0028/16 - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

0029/16 - Krafttak mot kreft

0030/16 - Veilys 2016

0031/16 - Tv-aksjonen 2016 - opprettelse av kommunekomite

0032/16 - Samarbeidsavtale - Herøydagan

0033/16 - Søknad om støtte - Petter Dass dagene 2016

0034/16 - Organisering omsorgstjenesten

0035/16 - Utbygging omsorgsboliger

0036/16 - Tilleggsarbeider i Herøyhallen

0037/16 - Deltakelse i Nordland fylkeskommunes utviklingsprogram

0038/16 - Klagesak - utvidelse av Herøysundet Marina 

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.