Følgende saker skal behandles:

12/16 - Søknad om støtte - Sigridkongressen 2016

13/16 - Helgeland reiseliv 2016

14/16 - Revisjon av spesialpedagogiske rutiner for Herøy kommune

15/16 - Nytt inntektssystem for kommunene - høring

16/16 - Fastsetting av planprogram vedr. reguleringsplan fritidsboliger på hestøya i Husvær

17/16 - Søknad om deling av eiendom 25/6

18/16 - Detaljregulering for eiendommene gnr/bnr 5/53, 5/248, 5/249 og 5/371 på Valneset

19/16 - Detaljreguleringsplan for gravplasser ved Herøy kirke

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.