Følgende saker skal behandles:

106/15 - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

107/15 - NYBYGG HELSEHUS

108/15 - KULTURMIDLER 2015 

109/15 - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 

110/15 - OPPNEVNING AV STYRE TIL HORVA 

111/15 - VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET OM REVISJON 

112/15 - GATELYS - PRESTØYVEGEN 

113/15 - SØKNAD OM STØTTE - RUSFORUM NORDLAND 

114/15 - PROSJEKT TROLLFJELL 

115/15 - ENTREPRENØRSKAP I SKOLEN - SØKNAD OM BRUK AV FOND
 
116/15 - SØKNAD OM STØTTE - STIFTELSEN - AMATHEA 

117/15 - OPPHEVING AV LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 

118/15 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - JUSSHJELPA I NORD-NORGE

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.