I møtet skal det blant annet behandles om kommunen skal bosette flere flyktninger. Her innstiller rådmannen på at det skal tas i mot 20 nye flyktninger allerede i 2015, samtidig som det skal opprettes en egen fagenhet med en leder i 100 prosent stilling i tillegg til en miljøarbeider i 50 prosent.

Her er saksliste til møtet:

60/15 - Regnskapsavslutningen 2014
61/15 - Tertialrapport per 30.04.15
62/15 - Bosetting av flyktninger
63/15 - Kommunereformen - rådmannens rapport om utredning av kommunestruktur
64/15 - Kommunereformen - intensjonsavtale mellom kommunene
65/15 - Helgeland havn - forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for 2015
66/15 - Helsehuset - ombygging /tilbygg
67/15 - Innsigelse - reguleringsendring for mindre del av Flostad industriområde
68/15 - Vedr. arealplanarbeid med kommunedelplaner
69/15 - Rådyrjakt - eiendommen 6/2 - Seløy
70/15 - Fellingstillatelse- elg og rådyr 2015

I tillegg skal det beandles tre saker som er unntatt offentlighet.

Trykk her for å lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside