Disse sakene skal behandles på formannskapsmøte 15. oktober:

0112/13 - Søknad om deling av eiendom

0113/13 - Søknad om skjenkebevilling

0114/13 - Søknad om konsesjon, 4/69 og 156

0115/13 - Avtale mellom Herøy kommune og Innovasjon Norge, Nordland

0116/13 - Søknad om støtte - Jentebølgen Hot

0117/13 - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - høring

0118/13 - Søknad om konsesjon gnr/bnr 1/80 -

0119/13 - Søknad om tilskudd til melkekvote

0120/13 - Støtte til TV- aksjonen 2013

0121/13 - Tilstandsrapport for oppvekstsektoren

0122/13 - Etablering av Helgeland friluftsråd

0123/13 - Tertialrapport pr. 31.08.13

0124/13 - Søknad om støtte - næringsfondet for deltakelse i Newton ENGIA

0125/13 - Ny samarbeidsavtale om Studiesenter RKK Ytre Helgeland

Les mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside
Trykk her