Følgende saker skal behandles på møtet:

0036/13 - Medlemskap i nettverk fjord- og kystkommuner

0037/13 - Søknad om endring i salgsbevilling for øl - Brasøy Handelssamvirke

0038/13 - Søknad om serveringsbevilling - Brasøy Handelssamvirke "pub og kafeteria"

0039/13 - Søknad om skjenkebevilling - Brasøy Handelssamvirke "pub og kafeteria"

0040/13 - Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon

0041/13 - Søknad om støtte til fasteaksjonen 2013 - Kirkens Nødhjelp

0042/13 - Søknad om bruksendring - gnr 25 bnr 52 - Sveøyveien 24

0043/13 - Søknad om støtte - Sinn og Samfunn

Les mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her