Følgende saker skal behandles:

  • Revisjon av hurtigbåtruter
  • Åsen boligfelt
  • Detaljeringsplan for skardsøya industriområde og massetak
  • Ut i Øyan – Ny prosjektfase
  • Søknad om kjøp av eiendom – Ny sak
  • Renovering veilys 2013
  • Herøy vannverk 10. byggetrinn – Høydebasseng langåsen

Les mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her