Møtet ble fastsatt på forrige formannskapsmøte som følge av at det var flere tilleggssaker som formannskapet trengte å sette seg inn i før de ble behandlet.

Følgende saker saker skal behandles:
  • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
  • Tildeleing av sjøtomter i Valsåsen
  • Endring av husleieavtale for fysioterapeutene, samt kjøp av treningsutstyr.


Les mer om sakene på Herøy kommune hjemmeside Trykk her