Leder i FAU, Tom Wennemo, opplyser at møtet er åpent for alle interesserte, og at det er flere av sakene som burde være interessante.

Dette er noen av sakene som skal tas opp på møtet:

- Skoleskyss - Juletrefest - Informasjon om MOT og arbeid med rus

Tom opplyser at fullstendig innkalling og saksliste vil bli lagt ut på FAU informerer på Herøyfjerdingen i løpet av mandag.

Trykk her