Nemnda skal behandle 14 saker i møtet.

Saksdokumentene kan leses på Herøy kommunes hjemmeside eller ved å trykke på linken nedenfor. Trykk her