Sak 21/15 - VALG AV FORMANNSKAP

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 1. Arnt Frode Jensen
 2. Elbjørg Larsen
 3. Arnt Erling Paulsen
 4. Laila Furu Vold
 5. Sissel Eide Knutsen
 6. Jim Dahl

Vararepresentanter:

 1. Jan Tore Theimann
 2. Anita Rønneberg
 3. Britt Anne Karlsen
 4. Beate Mari Pettersen
 5. Odd Kåre Larsen
 6. Stine Mari Sandvær Marthinussen
 7. Espen Storholm

Felleslistenfor Høyre/Venstre og Fremskrittspartiet

 1. Yngve Magnussen

Vararepresentanter:

 1. Vegar Dalen
 2. Silje Mari Morskogen
 3. Oddrun P.S. Dahlheim

Sak 22/15 - VALG AV ORDFØRER

Arnt Frode Jensen

Sak 23/15 - VALG AV VARAORDFØRER

Elbjørg Larsen

Sak 24/15 - VALG AV KONTROLLUTVALG

Arbeiderpartiet:
Steinar Furu, leder

Vararepresentant:
Tom Wennemo

Felleslisten for Høyre/Venstre og Fremmskrittspartiet:
Trine Valberg
Harry Edvard Nilssen

Vararepresentanter:
Gerd Sjåvik
Jim Brasøygård

Sak 25/15 - VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG
Personidentisk med formannskapet

Sak 26/15 - VALG TIL FYLKESKRETSEN AV KS
Representant: Ordfører Arnt Frode Jensen
Vararepresentant: Varaordfører Elbjørg Larsen

Sak 27/15 - VALG AV REPRESENTANTER TIL HELGELAND REGIONRÅD

Representant Personlig vara
Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen
Yngve Magnussen Silje Mari Morskogen


Sak 28/15 - VALG AV VALGNEMND
Steinar Furu - gruppeleder AP -leder
Vegar Dalen - gruppeleder FRP
Yngve Magnussen - gruppeleder Felleslisten H/V
Jim Dahl - gruppeleder SP
Anita Rønneberg - gruppeleder SV