Rådet skal uttale seg om budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 og evaluering av barneverntjenesten.

Les sakspapirene på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her