Møte er utsatt

2_steinar_furu
Plan- og Teknisk hovedutvalg skulle etter planen hatt møte onsdag 14. april. Dette møtet er imidlertid utsatt til onsdag 21. april klokken 18.00. Årsaken til utsettelsen er at flere møter er satt opp på samme tid og dermed kolliderer.

2_steinar_furu
Steinar Furu er leder i teknisk hovedutvalg.

Annonser