Mørenot Øksningan

  

Morenot_oppdrett.jpg Morenot_fiskeri.jpg Morenot_univern.jpg

Vi kan tilby fullstendig vask/desinfisering, impregnering, service og resertifisering av nøtene - samt produksjon av nye nøter.

Reparasjoner når det virkelig haster – og når det passer deg best.

 

Vi kan tilby arbeidsklær og verneutstyr av god kvalitet og komfort til gode priser.

 

 

Øksningan Notbøteri ble dannet den 25. april 1988 1969.jpg
av Odd og Gudolf Endresen. De brukte lokalene
som fra før var brukt til lagring og vedlikehold av
egne fiskeredskaper, og gjorde dem om til et
notbøteri. Siden den gangen har
mye forandret seg.

Familiebedriften ble omgjort til aksjeselskap 
den 1. januar 1998. Fra 1. april 2010 ble MøreNot AS
den største eieren i selskapet og vi endret navn til:
MøreNot Øksningan AS fra 1. juni 2010.
I dag er vi 14 fast ansatte ved bedriften som har god
fagkompetanse og stor erfaring innen faget.

Daglig leder er Odd Gunnar Endresen.

2000.jpg

Lokalene har blitt større og mer praktiske til det
arbeidet som utføres der. Det har vært en gradvis
tilpasning av 
notbøteriet etter hvert som plassbehovet
er blitt større, 
og det er blant annet bygd tre store
produksjonshaller.

Vi har et 80m langt dypvannskai. Ved laveste lavvann 
er det 7 meter dyp utenfor vårt kai, slik at vi kan ta
imot 
større båter.

Vi har delt det opp i ren og skitten sone, der nøter før 
vask og desinfisering blir behandlet i den skitne sonen.
Etter vask/desinfisering blir vedlikehold og lagring
utført i den rene sonen. Oppdrettsnøtene sluses inn
i ren sone. Dette for å unngå krysskontaminering.2008.jpg

I tillegg har vi investert i miljørettede tiltak som går ut
på å ta vare på avfall fra vask av nøter. Dette avfallet
kan gjenvinnes og benyttes i landbruket som gjødsel.
Samt at vårt renseanlegg er bygget slik at vaskevannet
blir gjenbrukt til vask av nøter – og ingen utslipp til sjø.

Vi kan tilby våre kunder et helhetlig servicetilbud,
med produksjon/service av oppdrettsnøter,
produksjon/service av fiskerinøter, samt lager/nothotell 
for lagring av både fiskeri og oppdrettsnøter.

I tillegg kan du kjøpe arbeidsklær, verneutstyr, tauverk samt andre lagerprodukter hos oss.

God gammeldags service – tilpasset dagens krav

Personlig kontakt, gode faglige diskusjoner, nothotell, service og reparasjon av nøter, ferdiggjøring av nye nøter, samt lagerhold av flere produkter du kan ha behov for.

Tlfnr: 75059490 Faksnr: 75059194

Mailadresse: post@notboter.no

Link til heimeside Mørenot AS: www.morenot.no

Mørenot Øksningan AS er sertifisert etter NS 9415.

Annonser