Styreleder John Kåre Olsen i Alstahaug kystlag forteller at skøyta ble bygd på Hemnesberget i 1915, og at den nok er den båten som har vært flest ganger oppe på slip i Herøy.

- Skøyta ble forlenget og gjort bredere rett etter krigen og kom til Herøy tidlig på 50-tallet. Da var det Eivind Dahl fra Øksningan som overtok den. Den kom nok antakelig fra Lofoten. Han hadde den noen år og drev godt fiske før han solgte den til Sigvart Bakkelid fra Gåsvær i 1957, forteller Olsen.

Ifølge nedtegnelser gjort av Alstahaug kystlag driftet Sigvart med skøyta på Lofotfisket med line og Finnmarksfisket med juksa.

- På 80-tallet var det en fra Austbø som kjøpte den og bygde den om til reketråler. Han var uheldig da den sank ved kai på Austbø, og i 1984 overtok Alstahaug kystlag skøyta, forteller Olsen.

John Kåre er opptatt av å bevare kystens kulturminner, og da er det ikke bare selve båten som er viktig, men også historien bak. Alstahaug kystlag har litt over 100 medlemmer, og er et av 105 kystlag som samlet har over 110 tusen medlemmer.

- Det er mange tusen timer som er lagt ned på denne båten, og nå ser den jo bra ut utvendig. Innvendig er det imidlertid ikke like greit, så den må nok gjennom en større renovering. Dette er ikke noe vi kan gjøre på dugnad, så dette må vi nok ha profesjonell hjelp til, sier Olsen.

John Kåre forteller at skøyta brukes som lagsbåt til turer for medlemmer, og i mange andre sammenhenger.

- Vi har vært på mange landsstevner fra Tromsø i nord til Romsdalskysten i sør. Nå håper vi å få den bemannet slik at vi kan delta landsstevne i Bodø. Vi har også hatt med skoleklasser, flyktninger og forskjellig andre folk. Vi er også fast sjørøverskute i Brasøy under Sjørøverfestivalen, avslutter Olsen.