Kirkeverge Bård Grønbech forteller at det har vært jobbet i lang tid med å få realisert en minnelund der man kan sette ned urner etter folk som har blitt kremert. Bård forteller at det idéen først ble lansert av Idar Mevik og vi har derfor tatt oss en prat med han.

- Jeg hadde en kompis som døde for noen år siden og deltok da i en begravelse på en minnelund i Elverum. Idéen ble da født om en minnelund på Herøy, og da jeg kom hjem gikk det ikke mange dager før jeg tok kontakt med Elbjørg Larsen. Hun tok da saken videre, og da jeg traff henne en stund etterpå sa hun at det skulle bli penger til minnelund. Jeg er usikker på når det ble satt av penger, men jeg synes dette har blitt veldig bra, sier Mevik.

Kirkeverge Bård Grønbech forteller at det har tatt tid å få realisert dette prosjektet.

-  Bare det å få vedtatt en forvaltningsplan har tatt tid. I starten ble ikke mine planer godtatt, men etter flere runder fikk jeg det gjennom. Jeg startet å arbeide med dette i 2019, og Fellesrådet bestemte relativt fort hvor de ønsket at minnelunden skulle være. Etter å ha snakket med et firma som heter Gjenskinn kom de til Herøy for å se på området. De utarbeidet da en skisse for hvordan de kunne tenke seg at minnelunden skulle se ut, med blant annet elementer som er hentet fra taket i kirka. Dette forslaget sammen med andre forslag ble lagt fram for Fellesrådet og så ble dette valgt. Politikerne fikk det forelagt høsten 2020 og så ble det tatt med i økonomiplanen. Det er Nordnes Betong og Anlegg som har stått for monteringen etter de vant anbudet i konkurranse med flere tilbydere, sier Grønbech.

Arbeidet med minnelunden ble avsluttet mandag denne uka og får kostnad på rundt 400 000 kroner. Det eneste som foreløpig ikke er på plass er lyssetting. Når lysene kommer på vil monumentet ta seg veldig fint ut i mørket. Minnelunden skal foreløpig kun brukes til å sette ned urner, og den er planlagt slik at den kan utvides med et monument til. Monumentet har plass for rundt 200 navn og med en utvidelse vil det derfor være plass for nærmere 400 navn.

Viktig med innspill fra befolkningen
Ordfører Elbjørg Larsen synes det er viktig med innspill fra befolkningen, og at det er fint at man kan jobbe slike saker fram politisk.

- Jeg synes det er flott at man har klart å sette av penger i budsjettet. Det er gjort en kjempegod jobb i alle ledd og jeg er glad for at dette nå er på plass, sier Larsen.

Hva er en navnet minnelund?
En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.
Kilde: Temanotat fra Statsforvalteren i Vestfold og Telmark (godkjenningsorgan for forvaltningsplan til minnelunder)