Minnegudstjeneste og åpen kirke

Foto: Gunver Birgitte Nielsen

I forbindelse med Allehelgensdag 1.november blir det åpen kirke fra kl.16:00 - kl.18:00, samt minnegudstjeneste kl. 18:00.

Det blir minnegudstjeneste for de herøyfjerdinger vi har mistet det siste året. Innbydelse er sendt til den person i familien som formelt hadde ansvaret for gravferden, men alle i familien, venner og bekjente er velkommen.

Navnene på alle avdøde i menigheten det siste året blir lest opp av menighetsrådsleder Oddrunn Skogsholmen Dahlheim, mens kirketjener Stig Edvinsen tenner lys for hver enkelt i lysgloben. Minnegudstjenesten er åpen for alle som vil minnes dem de har mistet og det er rom for alle å tenne lys.

- Allehelgendag vil for mange bringe fram sorgen og savnet og Herøy kirke er derfor åpen mellom kl.16.00 til 18.00 med dempet orgelmusikk og lystenning. Dette er en fin anledning for familier til å fortelle barna om slekten deres, hvor de kom fra og hvilket liv de levde, for på denne måte å ære minnet om de som levde før oss og gav troen videre, sier sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.

- Alt for ofte er det først når man har begravet foreldrene sine og erkjenner at man nå selv er eldste generasjon, man innser hvor lite man egentlig vet om slekten sin, avslutter Nielsen, som samtidig oppfordrer til at man benytter Allehelgen til en familieprat om familiehistorien, ber bestefar og oldemor fortelle, tegner slektstre og eventuelt finner familien sine graver på kirkegården. 

Alle er velkommen!

Foto: Gunver Birgitte Nielsen
Foto: Gunver Birgitte Nielsen
Kors
Foto: Gunver Birgitte Nielsen

Annonser