Minnegudstjeneste og åpen kirke på Allehelgensdag

Allehelgensdag 2019_oktober 2019

På Allehelgensdag søndag 3. november blir det minnegudstjeneste i Herøy kirke kl. 12.00 for dem som har mistet noen det siste året. 

- Innbydelse er på familiens vegne sendt til den person i familien som formelt hadde ansvaret for gravferden, men alle i familien, venner og bekjente er velkommen til minnegudstjeneste.

- Orgelmusikk, lystenning og solosang ved Marina Brænden vil sette stemningen for denne minnegudstjenesten. Navnene på alle avdøde blir lest av menighetsrådsleder Oddrunn Skogsholmen Dahlheim mens kirketjener Stig Edvinsen tenner lys for hver enkelt i lysgloben, opplyser sokneprest Gunver Birgitte Nielsen til Herøyfjerdingen.

Åpen kirke
- Allehelgen er den ene gangen i året vi i kirken minnes de av våre kjære, som ikke lenger er iblant oss, og det vil for mange bringe sorgen og savnet frem. Derfor er kirker over hele landet åpne for å gi mulighet for lystenning og personlig andakt og minnestund.

- Også Herøy kirke er åpen søndag 3. november fra kl.11.00 til 17.00, der medlemmer av menighetsrådet vil sørge for at det er kaffe på kanna og at ingen skal være alene. Det vil derfor i år også være mulig å komme inn i kirken i forbindelse med det tradisjonelle besøk på kirkegården.

- Allehelgen er og en fin anledning for familier til å fortelle barna om forfedrene deres, hvor de kom fra og hvilket liv de levde og på den måten ære minnet om de som levde før oss.

 - Alt for ofte er det først når man har begravet foreldrene sine og erkjenner at man nå selv er eldste generasjon, man innser hvor lite man egentlig vet om slekten sin, sier sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.

Gunver oppfordrer oss til å benytte Allehelgen til en familieprat om familiehistorien.

- Hvis det er mulig kan dere be bestefar eller oldemor fortelle, tegne slektstre og eventuelt finne familien sine graver på kirkegården. 

- Alle er velkommen til minnegudstjeneste i Herøy kirke søndag 3. november kl. 12.00. Kirkeskyss kan bestilles på telefon: 90 28 86 39, avslutter Nielsen.

Åpne kirker i forbindelse med Allehelgensdag 3. november:
Herøy kirke 11.00 - 17.00
Hestad kirke 13.00 - 15.00
Nordvik kirke 13.00 - 15.00
Dønnes kirke 16.00 - 18.00

Allehelgensdag 2019_slekt
Gunver oppfordrer oss til å benytte Allehelgen til en familieprat om familiehistorien.
Allehelgensdag 2019_kors på kirkegården
Kors på kirkegården.

Annonser