Skaden på rekkverket på “Hoholmen” bru er nå midlertidig ordnet. Og det er ikke et åpent hull i rekkverket lengre. 

Arnt Fagerli i Statens Vegvesen kunne fortelle til Herøyfjerdingen at delene var bestilte slik at "Hoholmen" bru kunne repareres så snart delene var kommet.