Midler til campingplass

komstyret_furu_02
Formannskapet har enstemmig vedtatt å gi 20.000 kroner i tilskudd til Herøy Caravan til delvis dekking av utgifter i forbindelse med etableringen.
I rådmannens innstilling var det foreslått 10.000 kroner i tilskudd. Arne Thoresen hadde søkt om 35.000 kroner i tilskudd fra næringsfondet.
 
Det var Steinar Furu (Ap) som foreslo at Arne Thoresen skulle få 20.000 kroner i stedet for det halve beløpet, slik rådmannen hadde innstilt på.
 
- Jeg syns vi skal gi mer, for dette er en sak som har tatt utrolig lang tid, sa Furu blant annet.
 
Og formannskapet samtykket enstemmig.
 
Arne Thoresen hadde søkt om 35.000 kroner til delvis dekking av ekstern bistand, eget arbeid og studietur til Lofoten. Til sammen utgifter på 70.000 kroner.
 
komstyret_furu_02
Steinar Furu

Annonser