På Silvalen EM i Herøy sitter det for tiden 11 gutter og venter. Det er gutter mellom 15 og 17 år fra Afghanistan, som kom til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner i fjor høst. De har søkt om beskyttelse i Norge, og skal bo på Silvalen EM mens de venter på å få sin søknad behandlet av UDI.

Lang ventetid
- Det siste vi har hørt fra UDI er at ventetiden er opptil ti måneder for å komme på asylintervju, og deretter opptil sju måneder venting mens søknaden behandles. Avhengig av utfallet på søknaden, må guttene enten returnere til hjemlandet, eller vente i mottak til de får en kommune å bosette seg i. Det kan også ta tid. Vi regner med at guttene som bor på Silvalen EM nå, blir boende her kanskje så lenge som til neste sommer, forteller Trine Albrigtsen som er informasjonsansvarlig på Silvalen EM.

Ta kontakt
Asylmottaket for enslige mindreårige på Herøy har plass til 32, og om asyltilstrømmingen i år blir lik den i fjor vil mottaket bli fylt opp i løpet av høsten.

- Vi håper at enkeltpersoner, bedrifter eller lag og foreninger som kan tenke seg å organisere aktiviteter for beboerne tar kontakt snarest. Vi kan hjelpe til med søknad til UDI om midler for de som trenger det, sier Albrigtsen.

- Aktivitet kan være hva som helst; Lefsebaking, snekring, strikking, mekking, fjøsbesøk, leksehjelp, turer, idrett, musikk eller dans. Alt vi bofaste holder på med, som gir avveksling, mening og får tida til å gå, er også interessant for guttene i mottaket.

- Kanskje noen bare vil invitere et par av dem på kaffebesøk en ettermiddag? De fleste av dem har faktisk ikke vært inne i et vanlig norsk hjem ennå, selv om de har bodd i Norge siden i fjor høst, forteller Albrigtsen.

Høflige og flinke
- Det er kjekke, høflige, flinke gutter med masse humor og glimt i øyet som bor hos oss. De forstår allerede det meste av det vi prøver å fortelle dem på norsk, og de fleste av dem er også blitt flinke til å snakke norsk selv. Guttene er stort sett interessert i de samme tingene som norske ungdommer, men i tillegg er flere av dem svær flinke til å bake, sy og å lage mat. Og de vil gjerne lære mer, sier Albrigtsen.

Midler å hente
Det trenger ikke være store prosjekter som varer lenge, for at man kan søke om støtte hos UDI for tiltaket. Men vær rask. Den forlengede søknadsfristen går ut 18. august.

- Men rekker man ikke den kan man også søke over nyttår, og da er potten betydelig større. I januar i år lyste UDI ut 60 millioner kroner til aktivitet for barn i asylmottak, avslutter Albrigtsen.

Søke midler hos UDI:
https://www.udi.no/aktuelt/sok-midler-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/

Kontakt Silvalen EM på tlf:
90719576 (infoansvarlig)
90727910 (mottaksleder)
90715524 (vakttelefon, døgnbemannet)