Når de nye ferjeanbudene trer i kraft etter nyttår, skal MF "Herøysund" trafikkere på sambandet Herøy – Søvik. Men før det skal ferga på slipen i Sandnessjøen noen dager for å teste sikkerhetsutstyret og mannskapet skal få opplæring.

Testkjøres i et annet samband
MF "Herøysund" skal litt lengre nord for å testkjøres før den kommer tilbake og skal i ordinær rute i herøysambandet etter nyttår.

Les med om MF "Herøysund" på Boreal sine hjemmesider, her.