Tilbudet er et lavterskeltilbud som pågår fra klokken 09.30 til 14.30 med mangfoldige aktiviteter som er åpent for alle, og som gjennomføres av aktivitør Helena Angel i samarbeid med frivillige. Dette er et sosialt fellesskap med ulike aktiviteter der man også får tilbud om å kjøpe seg middag og noe godt til kaffen. I tillegg tas det opp ulike tema og tilrettelegges for å få utført ulike gjøremål. Det tilbys også transport for hjemmeboende slik at de kan delta.

Spennende foredrag om Nidarosdomen
Jørg Kunzendorf har som mange vet vært prest i Herøy en kort periode, men har nå dessverre sluttet i stillingen og begynt som lærer igjen på videregående i Trondheim etter at han ikke fikk permisjon fra prestestillingen. Jørg har vært en populær prest i Herøy, men denne gangen møtte han som privatperson og brukte deler av vinterferien til å besøke sin kone som er prest på Dønna og samtidig dele sine kunnskaper om Nidarosdomen.

Jørg har vært i guide i Nidarosdomen en sommer, men fant da ut at det var litt mørkt der og valgte da heller å fortsette som byguide og ta med seg turister som kommer med hurtigruta til fots eller med buss til Nidarosdomen. På grunn av at mange turister kommer fra Tyskland er nok også Jørg spesielt godt egnet til denne oppgaven i og med at dette er hans opprinnelig hjemland.

Jørg fortalte med stor innlevelse om Norges nasjonalhelligdom som er bygd på graven til Olav den hellige og i 2030 har tusenårsjubileum. 

Flott tilbud
Vi tok en prat med noen av dem som var der og de var alle enige om at samlingene på onsdager var et flott tiltak, og de syntes også det var interessant å høre Jørg fortelle om Nidarosdomen.

Arrangementet fortsatte med bingo, som er en av flere aktiviteter som tilbys under disse treffene. Etterpå ble det servert middag til de som hadde bestilt, før Helena sørget for at de som trengte skyss kom seg trygt hjem igjen.

Trykk her for å lese mer om Nidarosdomen på deres egen hjemmeside.