Mer trafikk enn på E6

heroeysundbrua
En trafikktelling over Herøysundbrua fra 2007 viser at det i gjennomsnitt passerer flere kjøretøy over brua enn på E6 gjennom Korgfjelltunnelen og på riksvei 78 ved Drevland. I dag er tallet enda høyere.
Trafikktellinga skjedde etter henvendelse fra ordfører Arnt Frode Jensen i 2007 og ble foretatt 12 dager i hver av månedene september, oktober og november samme år.

Det var Statens veivesen som sto bak tellinga.

Og den skjedde altså på en tid på året hvor det ikke er ekstremt mye trafikk.

Viser et stort behov - Det skulle vært interessant å sett tallene for sommermånedene, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen. Og legger til:

- Jeg var klar over at det var mye trafikk over Herøysundbrua, men ikke at det var mye. Tallene er klart med på å synliggjøre et behov for ny bru.

Og disse tallene skal nå helt fram til samferdselsministeren, sier ordføreren.

Trafikktellinga viste at det gjennomsnittlig passerte mellom 1300 og 1500 kjøretøy i døgnet over Herøysundbrua.

1935 i døgnet  Til sammenlikning viser en liknende telling for Riksvei 78 ved Drevland 1000 kjøretøy i døgnet, mens det på E6 gjennom Korgfjelltunnelen passerte 886 kjøretøy.

I 2007, da tellinga over Herøysundbrua ble foretatt, var trafikken over ferjeleiet på Flosta til sammenlikning 88.000 personbilenheter.

Ved utgangen av fjoråret var dette tallet økt til nærmere 109.000 personbilenheter. Det vil igjen bety en økning på trafikken over brua.

Ikke minst innebærer denne økninga en stor økning i antall vogntog til og fra Marine Harvest.

Hvis vi ser på resultatene av trafikktellinga viser den følgende gjennomsnittstall per døgn: September: 1384 kjøretøyer Oktober: 1593 kjøretøyer November: 1465 kjøretøyer

Antallet kjøretøy over brua varierer naturlig nok. Høyeste antall for de målte dagene er 1935 kjøretøyer i døgnet. Det er også mange dager hvor tallet ligger på 1600 til 1800.

Laveste antall kjøretøy i denne perioden er 569, men det er et tall som skiller seg sterkt ut. Nest laveste antall kjøretøy over brua er ellers 910. 

Utrygg skolevei Herøy kommune ønsker sterkt å få ny bru over Herøysundet. Dagens bru er, i tillegg til å være mye skadet i både bæreverk og betong, også for smal for dagens trafikk.

Det er dermedikke plass til å bygge gang- og sykkelvei på brua.  På begge sider av brua er det gang- og sykkelvei, og den store trafikken over brua gjør at mange foreldre er utrygge for barnas skolevei.
heroeysundbrua
Det er mer trafikk over Herøysundbrua enn på E6 gjennom Korgentunnelen.

Annonser